Onze diensten

Preventief
onderhoud

Het is belangrijk de toestand van uw installatie te kennen om onverwachte uitvaltijd ter plaatse tot een minimum te beperken.

Na de inventarisatie van uw hijssystemen en de berekening van de SWP, stellen wij u een “op maat” gemaakt preventief onderhoudscontract voor, speciaal ontworpen om de veiligheid en productiviteit van uw uitrusting te verbeteren.

Wij zullen rekening houden met verschillende parameters, zoals de gebruiksintensiteit van uw kranen, de gebruiksomgeving of de aanbevelingen van de fabrikant.
De uitvoering van een preventief onderhoudsplanning vermindert het risico op ongevallen en stelt u in staat regelmatig de toestand van uw installaties te kennen om zo nodig de gepaste corrigerende maatregelen te nemen. Dit maakt een optimalisering van de veiligheid mogelijk, alsook een besparing van tijd, productiviteit en geld.

Ohis biedt ook de mogelijkheid om safety bars (bluespots) op bestaande/nieuwe monorails, bovenloopkranen en zwenkkranen te monteren.

Pannes &
storingen

Een storing kan door allerlei redenen voorkomen: menselijke fouten, gebrek aan onderhoud, slijtage,…

Ohis verbindt zich ertoe u zo vlug mogelijk te depanneren met een ervaren technicus. Bovendien, is elk interventievoertuig uitgerust met de nodige courante onderdelen voor de meest voorkomende reparaties. Na elke interventie krijgt u een rapport.

Wij hebben ook een voorraad van courante onderdelen in onze werkplaats en directe toegang tot de voorraden van onze partners, waardoor wij u in een relatief korte tijd kunnen helpen.

Modernisering,
Retrofit & Revamping

Ohis maakt voor u een offerte op maat voor de modernisering van uw installaties.

Dit zal u niet alleen de gelegenheid bieden om te profiteren van een verbeterde efficiëntie terwijl de financiële gevolgen tot een minimum worden beperkt, maar ook om uw installaties in overeenstemming te brengen met de meest recente normen.

Retrofit: Modernisering een hijsinstallatie met de huidige onderdelen zonder de programmering te moeten wijzigen.

Revamping: Modernisering van een hijsinstallatie met actuele onderdelen door de nodige wijzigingen in de programmering aan te brengen.

Een modernisering is een garantie voor:
Kwaliteit: update van de gebruikte programma’s aan de nieuwe normen, omdat de functies van het operatordesk ontbraken

Efficiëntie: tijdsbesparing voor de operatoren die zullen beschikken over de technologische instrumenten die aangepast zijn aan de evolutie van het proces

Rentabiliteit: het wegvallen van productiestops in geval van storingen waarvoor reserveonderdelen minder courant of niet meer beschikbaar zijn.

Beveiliging: vervanging van verouderde software door de laatste updates om verlies van gegevens en beveiliging te voorkomen / toevoeging van accessoires voor preventie-beveiliging, zoals Bluespots, …

Ohis is actief in alle sectoren, op alle soorten hijsmiddelen en werkt met een groot aantal merken.